ORANSAL / TAM MODÜLASYONLU GAZ BRÜLÖRLERİ

GAS P70/M - GAS P100/M - GAS P150/M

modulasyonlu_gas_P70M-P100M-P150M

  • Alüminyum gövde, yüksek basınca uygun fan, yüksek alev dengeleyici ve ayarlanabilir yüksek verimli yanma kafası
  • Oransal (düşük-yüksek alev) olarak çalışabildiği gibi, PID  modülasyon kiti ve sensör ilave edilerek tam modülasyonlu da çalıştırılabilmekte
  • Kolay kurulum ve bakım imkanı sunan geliştirilmiş dizayn
  • Debi ayarlamalı çalışma vanası, emniyet vanası, gaz basınç şalteri, gaz basıncı dengeleyici filtresi ile beraber paket hale getirilmiş, test edilmiş monoblok gaz yolu armatürleri.
MODEL GAS P70/M GAS P100/M GAS P150/M
Isı kapasitesi* Mcal/h 116/350-650 172/500-100 240/700-1500
Isı kapasitesi* kW 135/406-754 200/581-1162 279/814-1744
Doğalgaz (G20) kapasitesi* Nm3/h 13.5/41-76 20/58.4-117 28/81.7-175.2
LPG (G31) kapasitesi Nm3/h 5.2/15.7-29.3 7.8/22.6-45.2 10.8/31.6-67.8
G20 (Doğalgaz) nominal basıncı ** mbar 31:DN40-22:DN50 37:DN50-25:DN65 38:DN65-32:DN80
G31 (LPG) nominal basıncı ** mbar 36:DN40-31:DN50 49:DN40-41:DN50 45:DN50-38:DN65
Vana girişi max. gaz basıncı mbar 200 200 200
Fan motoru gücü W 1100 2200 3000
Max. emiş gücü W 1150 2300 3400
Elektrik gücü 3 F – 230/400V(-15%+10%) – 50Hz
Elektrik koruma sınıfı IP40
Koruma kutusu emniyet süresi < 2 sn. < 2 sn. < 2 sn.

* Değerler, deniz seviyesinde, 20 ºC oda sıcaklığında ve 1013 mbar atmosfer basıncı altında elde edilmiştir. (1. kademenin min./2. kademenin
min.–2. kademenin max)
** Yanmanın sıfır (0) olduğu durumda, yanma odasındaki karşı dirence göre brülörden max. verimi almak için gaz armatürüne giren gazın en az
olması gereken giriş basıncı.
*** Laboratuar ortamında, 1m mesafen ölçülmüş ses miktarıdır. (UNI EN ISO 3746)
**** Uzun namlu farkı 1 kg’dır.

 

Detaylı Özellikleri için : PDF Dosyasını Yükle